آموزش دوخت کیف پارچه ای زنانه و دخترانه

در این قسمت اموزش یک مدل کیف پارچه ای را برایتان گرد اوری کرده ایم. برای دوخت این نوع کیف پارچه ای به دو رنگ پارچه متفاوت به سلیقه خودتان نیازدارید. همچنین مقداری نخ قیطان و یا ریسمان برای بند کیف و همینطور حلقه های مخصوص کیف باید تهیه کنید.

در اولین مرحله برای دوخت کیف  آستری کیف را به شکلی که در شکل های  زیر میبینید آماده کنید . بعد سراغ تهیه روی کیف بروید.

پارچه روی کار را به صورت مربع در سایزی که میخواهید برش بزنید و بعد روی آن را با پرگار دایره های پشت سرهم بکشید و بعد به دوختن چین ها شروع کنید. اگه مشابه تصاویر زیر چهار ردیف چین بدوزید میتونید بعد از دوخت کیف روی ان یک گل زیبا داشته باشید.

در مرحله بعد برای دوخت کیف پارچه ای قسمت پشت کیف را به ان  وصل کنید و بعد آستری را به روی کار متصل کنید.

در این قسمت اصل کیف آماده شده است، فقط کافی است قسمت بالای آن را سوراخ کنید و حلقه های مناسب کیف را به آن متصل کنید. این نکته را یادآوری می کنیم که برای انجام این مرحله میتوانید به خرازی ها و مکان های مناسب بروید و وسایل تزیین لازم برای این کیف را تهیه کنید.

در این قسمت هم باید بند کیف را به ان وصل کنید. اکنون میتوانید با وسایل تزیین که از خرازی تهیه کریدد کیفتان را تزیین کنید.

زنگ تفریح : آموزش گلسازی با پارچه یا گل پارچه ای

تصاویر آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف پارچه ای

آموزش کیف پارچه ای