21 Jan 2017 - شنبه ۰۲ بهم ۱۳۹۵

مرجعی برای اخبار روز ایران و جهان

مطالبی با برچسپ "شعر کوتاه"

  • فریدون مشیری

    اشعار فریدون مشیری و زندگی نامه اش

    زندگینامه فریدون مشیری و اشعار او : بر خاک چه نرم می خرامی ای مرد آن گونه که بر کفش تو ننشیند گرد فردا که جهان کنیم بدرود به درد آه آن همه خاک را چه می خواهد کرد

تبلیغات